Fr Anil Dev Varanasi

Fr Anil Dev Varanasi Free Listening

Retreat By Fr  Anil Dev 2017

Retreat By Fr Anil Dev 2017

4:34:43

Prabhu Apke Saath Hai (God is with you)

Prabhu Apke Saath Hai (God is with you)

24:06

1st talk by Rev. Fr. Anil Dev IMS, Matridham Ashram, Varanasi

1st talk by Rev. Fr. Anil Dev IMS, Matridham Ashram, Varanasi

17:08

By Fr. Anil Dev, Ishwar Ne Manushya Ko Banaya 01

By Fr. Anil Dev, Ishwar Ne Manushya Ko Banaya 01

18:42

Vishwas Ka Parinaam (Result of Faith)

Vishwas Ka Parinaam (Result of Faith)

26:34

By Fr. Anil Dev, Pranam Prabhu Ki Kripa Patri 01

By Fr. Anil Dev, Pranam Prabhu Ki Kripa Patri 01

24:23

By Fr. Anil Dev, Marital Relations, Husband & Wife 01

By Fr. Anil Dev, Marital Relations, Husband & Wife 01

18:20

By Fr. Anil Dev Talk in Indore 01

By Fr. Anil Dev Talk in Indore 01

3:58

By Fr. Anil Dev, Pranam Prabhu Ki Kripa Patri 02

By Fr. Anil Dev, Pranam Prabhu Ki Kripa Patri 02

24:23

Satguru yesu by Fr. Anil Dev of Matridham Ashram Varanasi

Satguru yesu by Fr. Anil Dev of Matridham Ashram Varanasi

6:13

By Fr. Anil Dev, Pranam Prabhu Ki Kripa Patri 03

By Fr. Anil Dev, Pranam Prabhu Ki Kripa Patri 03

24:20

Chistian Song in Hindi - is ghar ka thum ashray ban ja yesu mariyam isu phita.mp4

Chistian Song in Hindi - is ghar ka thum ashray ban ja yesu mariyam isu phita.mp4

6:05

Christian devotional song in hindi Tere sath  by Fr. Anil Dev of Matridham Ashram Varanasi

Christian devotional song in hindi Tere sath by Fr. Anil Dev of Matridham Ashram Varanasi

5:24

Vishwas Aur Dukh (Faith and Suffering)

Vishwas Aur Dukh (Faith and Suffering)

13:39

Antharik Changai (Inner Healing)

Antharik Changai (Inner Healing)

24:04

Dhukh (Suffering)

Dhukh (Suffering)

13:43

By Fr. Anil Dev, Pavitra Bano 01

By Fr. Anil Dev, Pavitra Bano 01

18:51

By Fr. Anil Dev, Marital Relations, Husband & Wife 03

By Fr. Anil Dev, Marital Relations, Husband & Wife 03

18:33